આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ ચોથ સોમવાર   Dt: 23-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…

74 SHREE HAMIRPURA PARSHVANATH BHAGWAN    વિ.સં. ૮૦૮માં હમીરે આ ગામ વસાવ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ છે. હમીરપુર, હમીરગઢ એવાં નામોનો ઉલ્લેખ પણ મળી આવે છે; પરંતુ આ મંદિર એવી યે પ્રાચીન રાજા સંપ્રતિ દ્વારા નિર્મિત થયું હતું એવો ઉલ્લેખ વીરવંશાવલિમાં મળી આવે છે.

૭૪. શ્રી મીરપુર તીર્થ - શ્રી ભીડભંજન પાર્શ્વનાથ ભગવાન

વિ.સં. ૮૦૮માં હમીરે આ ગામ વસાવ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ છે. હમીરપુર, હમીરગઢ એવાં નામોનો ઉલ્લેખ પણ મળી આવે છે; પરંતુ આ મંદિર એવી યે પ્રાચીન રાજા સંપ્રતિ દ્વારા નિર્મિત થયું હતું એવો ઉલ્લેખ “વીરવંશાવલિ”માં મળી આવે છે. વિ.સં. ૮૨૧માં આચાર્ય શ્રી જયાનન્દસૂરીશ્વરજીના સદુપદેશથી મંત્રીશ્વર શ્રી સામન્તે મંદિરે

શ્રી પોસાલિયા પાર્શ્વનાથ શ્વેતામ્બર જૈન તીર્થ

મુ.પો. પોસાલિયા, શિરોહીકા વાસ, સ્ટેશન : એરનપુરા, જિલ્લો : સિહોરી(રાજસ્થાન)