આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

40. SHREE KAMBOEYA PARSHVANATH BHAGWAN    ઘીયાના પાડામાં બિરાજતા આ પાર્શ્વપ્રભુ બબ્બે નામથી ઓળખાય છે. શ્રી કંબેાઇયા પાર્શ્વનાથ અને ઘીયા પાર્શ્વનાથના નામથી આ પાર્શ્વપ્રભુ પ્રખ્યાત છે. આ પાર્શ્વનાથ નામ એકવેપારીના અખૂટ શ્રદ્ધાબળનું સૂચક પાટણનો એક ઘીનો વેપારી શ્રી પાર્શ્વપ્રભુની અર્ચના કરતો. આ ભક્તિના પ્રભાવે તેનું ભગ્ય ચમકી ઊઠ્યું.

૪૦. શ્રી પાટણ તીર્થ - શ્રી કંબોઈયા પાર્શ્વનાથ ભગવાન

ઘીયાના પાડામાં બિરાજતા આ પાર્શ્વપ્રભુ બબ્બે નામથી ઓળખાય છે. શ્રી કંબેાઇયા પાર્શ્વનાથ અને ઘીયા પાર્શ્વનાથના નામથી આ પાર્શ્વપ્રભુ પ્રખ્યાત છે. આ પાર્શ્વનાથ નામ એકવેપારીના અખૂટ શ્રદ્ધાબળનું સૂચક પાટણનો એક ઘીનો વેપારી શ્રી પાર્શ્વપ્રભુની અર્ચના કરતો. આ ભક્તિના પ્રભાવે તેનું ભગ્ય ચમકી ઊઠ્યું. ઘીના વેપારમાં તે અત્યંત ધન કમાયો. ઘીના વેપારીમાંથી એકત્ર કરેલી સંપત્તિમાંથી તેણે તેના આરાધ્યદેવ શ્રી પાર્શ્વપ્રભુને બિરાજમાન કર્યા. આ પાર્શ્વપ્રભુને લોકો શ્રી ‘ઘીયા પાર્શ્વનાથ’ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા.

શ્રી કંબોઈયા (ઘીયા) પાર્શ્વનાથ જૈન શ્વેતામ્બર દેરાસરજી

ઘીયાનો પાડો, મુ.પો. પાટણ, પીન નં.384265