આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

29 SHREE MANORANJAN PARSHVANATH BHAGWAN    મહેસાજી રાજાએ વસાવેલી પ્રાચીન નગર મહેસાણા કે જ્યાં મનોરંજન પાર્શ્વનાથ પ્રભુજીનું પ્રાચીન જિનાલય શોભી રહ્યું છે. વિશાળ જિનાલય ત્રણ રંગમંડપ તેમજ બે માળનું જિનાલય છે. આ ઉપરાંત અન્ય ૧૪ જિનાલયો આ નગરમાં શોભી રહ્યા છે. પંડિતોને તૈયાર કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપણી વેણીચંદ સૂરચંદ સંચાલિત પ્રસિદ્ધ મહેસાણા યશોવિજય સંસ્કૃત પાઠશાળા પણ આ પ્રાચીન નગરમાં છે.

૨૯. શ્રી મહેસાણા તીર્થ - શ્રી મનોરંજન પાર્શ્વનાથ ભગવાન

મહેસાજી રાજાએ વસાવેલી પ્રાચીન નગર મહેસાણા કે જ્યાં મનોરંજન પાર્શ્વનાથ પ્રભુજીનું પ્રાચીન જિનાલય શોભી રહ્યું છે. વિશાળ જિનાલય ત્રણ રંગમંડપ તેમજ બે માળનું જિનાલય છે. આ ઉપરાંત અન્ય ૧૪ જિનાલયો આ નગરમાં શોભી રહ્યા છે. પંડિતોને તૈયાર કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપણી વેણીચંદ સૂરચંદ સંચાલિત પ્રસિદ્ધ મહેસાણા યશોવિજય સંસ્કૃત પાઠશાળા પણ આ પ્રાચીન નગરમાં છે. મંદિરના પ્રાંગણમાં જ દરેક પ્રકારની સગવડવાળી વિશાળ ધર્મશાળા છે. અહીં ભોજનશાળા તથા અલ્પાહારની પણ સગવડ છે. ગામમાં પણ ધર્મશાળા તથા ભોજનશાળા છે.

શ્રી મહેસાણા શ્વેતામ્બર મૂ. જૈન સંઘ, મેઈન સ્ટેશન રોડ,

પોઃ મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૨, રાજ્ય ઃ ગુજરાત ફોન. ૦૨૭૬૨-૨૫૧૬૭૪.