+91-9930890649

jainuniversity64@gmail.com

Aajni Tithi : Mahavir Samvat (2544) Vikram Samvat (2074) Nemi Samvat (69) Vaishakh Sudh Treej(3) Wednesday

જેઠ સુદ પાંચમ

PDF Books

Aakash Ganga

Aatma Kathayo

Balak Ke Jivan

Beej Tithi Sajjay

Dohe & Stuti

Gyan Padd Puja

Jain Lanchan

Jain Symbols

Jain Tirth Road Atlas

Navsmaran

Panch Parmeshthi

Panch Sutra

Samadhan

Saraswati Prasad

Shri Shanti Shudras

Aakash Ganga