+91-9930890649

jainuniversity64@gmail.com

Aajni Tithi : Mahavir Samvat (2544) Vikram Samvat (2074) Nemi Samvat (69) Vaishakh Sudh Treej(3) Wednesday

જેઠ સુદ પાંચમ

Pathshala

Aapna Purjavo

Gammat Gyan

Haslo

Jain Dharm Ni Prani Kathayo

Pathshala Question

Sanskar Gyan

Sutra Gyan

Tatva Gyan

To be Know

Upkaran means What

Wrong Pronouncation in Jain Mantra