આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
Panjarapole's working in Gujarat
 
No.   Name & City
001 Shree Babra Panjarapole Babra
002 Shree Vrundavan-Gaushala (Jivdaya) Trust Jivapar
003 Shree Savarkundla GauShala Savarkundla
004 Shree Bhavnagar Panjarapole Bhavnagar
005 Shree Morbi Panjarapole Morbi
006 Shri Purooshotamlalji Gaulok Savadham Trust Jab
007 Shree Keshod Panjarapole Keshod
008 Shree Jivdaya Gauseva Samaj Trust Latipur
009 Shree Limbdi Mahajan Panjarapole Limbdi
010 Shree Dhasa Junction GauShala Dhasa
011 Shree Bajarangdas GavShala Trust Havtad
012 Shree Barvala Panjarapole Barvala
013 Shree RamgarBapu Gau Seva Trust Gondal
014 Shree GauSeva Samaj Kaneri
015 Shree Bhayavadar Panjarapole Bhayavadar
016 Jay Bajarang Mitra Mandal Sanchalit Gau Seva Trust Thoradi
017 Shree Botad Mahajan Panjarapole & Gaushala Botad
018 Shree Shivajinagar Gauseva Samaj Trust Savarkundla
019 Shree GauSeva Sadan Panjarapole Jamjodhpur
020 Shree Sahajanad Gaushala Lodhika
021 Shree RamgarBapu Trust Sanchalit GauSeva Mandal Moviya
022 Ravi Group Trust Dhoraji
023 Shree Jagrut Hanuman Mandir Giria
024 Mota Vadala Gau Seva Rahat Trust Mota Vadala
025 Shree Dhoraji Panjarapole & Gau Shala Dhoraji
026 Shri Jay Yogeshwar Gau Seva Trust Manavadar
027 Shree YudhDivakar Foundation Trust -Ganjendrapura Panjarapole Bodeli
028 Shree Ramgar Bapu Gau Seva Trust Sandhvaya
029 Shree Talaja Mahajan Gau Shala Talaja
 
 
Rajkot Mahajan's Panjarapole ,  Rajkot
 
Shree Lakhtar Panjarapole , Lakhtar
 
Shree Babra Panjarapole
Shree Babra Panjrapole, 
Babra. 365421 Dist. Amreli.
Phone : 02791 - 23437.
Managing Trustee : 
Balubhai D. Jasani
Trust Registration No. : E/194/Amreli
No. of Animals : 200
E-mail : paragtejura@gujuland.com
 
Shree Vrundavan-Gaushala (Jivdaya) Trust
Shree Vrundavan-Gaushala (Jivdaya) Trust
Jivapar - 360 040 Taluko Jasdan.
Dist. Rajkot.
Managing Trustee : 
Kishorbhai A. Shah
0261 - 478291.
Trust Registration No. : E/1725/Rajkot.
No. of Animals : 1000
 
Shree Savarkundla GauShala
Shree Savarkundla GauShala
Savakundla - 364 515 Dist : Amreli.
Phone : 02845 - 42663.
Managing Trustee : 
Chhabildas D. Ambani
Trust Registration No. : E/1090/Amreli.
No. of Animals : 997.
 
Shree Bhavnagar Panjarapole
Shree Bhavnagar Panjarapole
Danapith, Bhavnagar - 364 001.
Phone : 0278 - 516232.
Managing Trustee : 
Navalchand B. Shah
Trust Registration No. : E/38/Bhavnagar.
No. of Animals : 2800.
 
Shree Morbi Panjarapole
Shree Morbi Panjarapole
Bajar Line, Nehru Gate,
Morbi. 363 641. Dist. Rajkot.
Phone : 02822 - 21751.
Managing Trustee : 
K. P. Bhagiya.
Trust Registration No. : E/30/Rajkot.
No. of Animals : 1973.
E-mail : morbipanjrapol@yahoo.com
 
Shri Purooshotamlalji Gaulok Savadham Trust
Shri Purooshotamlalji Gaulok Savadham Trust
Jab (Gir) 365 640. Taluko Dhari. Dist. Amreli.
Phone : 21188.
Managing Trustee : 
Balubhai B. Dhola.
Trust Registration No. : E/652/Amreli.
No. of Animals : 753.
 
Shree Keshod Panjarapole
Shree Keshod Panjarapole
Mangroad Road, 
Keshod 362 220 Dist. Junagadh.
Phone : 02871 - 22663.
Managing Trustee : 
D. D. Devani.
Trust Registration No. : E/82/Junagadh.
No. of Animals : 102.