આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ ચોથ સોમવાર   Dt: 23-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…
The base of Jainism is on knowledge. Here you will be able to explore various disciplines of Jain Religion, Books, Selected Articles, History, Philosophy and Authentic Information.

HINDI ~ ENGLISH ~ GUJARATI


જૈન ઇતિહાસ
» 1.1 જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા અને ઉપયોગિતા
» 1.2 જૈન ધર્મના વર્તમાન સંપ્રદાયો અને વિશિષ્ટતાઓ
» 1.3 જૈનધર્મનોઆવનારો (ભવિષ્ય) કાળ (છઠ્ઠોઆરો)
» 1.4 પ્રભુ મહાવીરસ્વામીની સાધના, પ્રભાવ અને પૂર્વભવો
» 1.5 ચોવીસ તીર્થંકરોનો ૫રિચય અને સંખ્યા ચોવીસ જ કેમ ?
» 1.6 ચોવીસ તીર્થંકરોના ગણધરો અને ગુરુગૌતમ સ્વામી
» 1.7 જૈનોના ધર્મગુરુઓ અને પાટપરંપરા
» 1.8 જૈનોની સર્વશ્રેષ્ઠ સાધ્વી સંસ્થા
» 1.9 મહાન રાજાઓ, મંત્રીઓ અને શ્રેષ્ઠિઓ
» 1.10 પ્રતિભાવંત જૈન શ્રાવિકા (સન્નારીઓ)
» 1.11 જૈન શાસનની સુરક્ષા કરતા દેવ- દેવીઓનો પરિચય
» 1.12 સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવ-દેવીઓની આરાધના- મંત્ર, જાપ, આરતી વગેરે


જૈન ભૂગોળજૈન જીવ વિજ્ઞાન અને શરીર વિજ્ઞાન
JAIN PHILOSOPHY (PRINCIPLES)
» 4.1 જૈનધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ અને પરિચય
» 4.2 આગમ વાચનાઓ અને આગમ પરિચય
» 4.3 જૈન આગમની સારભૂત ઉપયોગી વાતો
» 4.4 જૈન ધર્મના જાણવા જેવા ગ્રંથો અને અભ્યાસક્રમની ઝલક
» 4.5 જ્ઞાનનો મૂળ આરંભ ક્યાંથી અને જ્ઞાનનું પૂર્ણવિરામ
» 4.6 વિશ્વનો સમાવેશ નવતત્ત્વમાં
» 4.7 જૈન વિશ્વવિજ્ઞાન પ્રમાણે વિશ્વ છ દ્રવ્યો અથવા પદાર્થો (વાસ્તવિક તત્ત્વો)નું બનેલું છે
» 4.8 તમારી વિચાર ધારા સારી કે ખરાબ? છ લેશ્યા
» 4.9 આઠ કર્મોના આટાપાટા અને જીવન દૃષ્ટિ
» 4.10 સમ્યક્ત્વ એક (વિવેક પૂર્ણ દૃષ્ટિ) પરિશીલન
» 4.11 નય - નિક્ષેપ- પ્રમાણ અને સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિ- વિવાદ અને વિખવાદનો અંત સાત નય (નયવાદ)
» 4.12 જૈન શાસ્ત્રની ચાર વિચારધારાઓ દ્રવ્યાનુયોગ-ગણિતાનુયોગ-ચરણકરણાનુયોગ-ધર્મકથાનુયોગ
» 4.13 પ્રભુ મહાવીરના મુખ્ય - મુખ્ય સિદ્ધાંતો
» 4.14 સ્યાદ્વાદ - જીવનદૃષ્ટિ