આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

 

Bhagavan Mahavir's Family

Relation

Name

Place

Gotra

•   First mother [Who bore the initial embryo]

Devananda

Brahmanakundagrama

Jalandhara

•   First Father

Rushabhadatta

Brahmanakundagrama

Kodala

Mother

Trishala

Videha Janapada

Vashishtha

Father

Siddhartha

Kshatriyakundagrama

Kashyapa

Paternal Uncle

Suparshva

Kshatriyakundagrama

Kashyapa

Elder Brother

Nandivardhana

Kshatriyakundagrama

Kashyapa

Wife of the elder brother

Jyestha

Vaishali

Vashishtha

Sister

Sudarshana

Kshatriyakundagrama

Vashishtha

Wife

Yashoda

Kshatriyakundagrama

Kaundinya

Daughter

Priyadarshana

Kshatriyakundagrama

Kashyapa

Son-in-law

Jamah'

Kshatriyakundagrama

Kashyapa

Daughter's daughter

Sheshavati

Kshatriyakundagrama

Kashyapa

Father-in-law

Jitshatru

Champanagar (Kaling)

---

Mother-in-law

Yashodaya

Champanagar (Kaling)

---

Maternal Uncle

Chetak

Vaishali

---