આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Jain Philosophy

Jiv, Ajiva, Punya, Päp, Äsrava, and Bandha

Jiv, Ajiv, Punya, Päp, Äsrava, Bandha, Samvar, Nirjarä and Moksha are the nine fundamentals or Nav Tattva.

The nine tattvas or principles are the single most important subjects of Jain philosophy. They deal with the theory of karma, which provides the basis for the path of liberation. Without proper knowledge of these tattvas, a person cannot progress spiritually.

The Nine Tattvas (Principles) are as follows: