આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

 

NO ATIT ( PAST ) 24 TIRTHANKAR NO ( PRESENT ) 24 - VARTAMAN TIRTHANKAR NO 24 ANAGAT( FUTURE ) TIRTHNKAR
[1] SHREE KEVAL GYANI JI [1] SHREE RISHABH DEVJI [1] SHREE PADMANABH PRABHUJI
[2] SHREE NIRVANI JI [2] SHREE AJIT NATHJI [2] SHREE SURDEV NATHJI
[3] SHREE SAGAR SWAMIJI [3] SHREE SAMBHAV NATHJI [3] SHREE SUPARSHVA NATHJI
[4] SHREE MAHAYAS PRABHUJI [4] SHREE ABHINANDAN SWAMIJI [4] SHREE SWAYAMPRABH NATHJI
[5] SHREE VIMAL NATHJI [5] SHREE SUMTI NATHJI [5] SHREE SARVANUBHUTI SWAMIJI
[6] SHREE SARVANUBHUTIJI [6] SHREE PADMA PRABHU JI [6] SHREE DEVSHRUTI PRABHUJI
[7] SHREE SHREEDHAR NATHJI [7] SHREE SUPARSHVA NATHJI [7] SHREE UDAY NATHJI
[8] SHREE DATT PRABHUJI [8] SHREE CHANDRA PRABHUJI [8] SHREE PEDHAL SWAMIJI
[9] SHREE DAMODAR NATHJI [9] SHREE SUVIDHI NATHJI [9] SHREE POTTIL NATHJI
[10] SHREE SUTEJ BHAGWANJI [10] SHREE SHITAL NATHJI [10] SHREE SATKIRTI PRABHUJI
[11] SHREE SWAMI NATHJI [11] SHREE SHREYANSH NATHJI [11] SHREE SUVRAT NATHJI
[12] SHREE MUNISUVRAT NATHJI [12] SHREE VASUPUJYA NATHJI [12] SHREE AMAM NATHJI
[13] SHREE SUMTI NATHJI [13] SHREE VIMAL NATHJI [13] SHREE NISHKASHAY NATHJI
[14] SHREE SHIV GATIJI [14] SHREE ANANT NATHJI [14] SHREE NISHPULAK NATHJI
[15] SHREE ASTAG NATHJI [15] SHREE DHARAM NATHJI [15] SHREE NIRMAM SWAMIJI
[16] SHREE NAMISHWER BHAGVANJI [16] SHREE SHANTI NATHJI [16] SHREE CHITRAGUPT PRABHUJI
[17] SHREE ANIL PRABHUJI [17] SHREE KUNTHU NATHJI [17] SHREE SAMADHI PRABHUJI
[18] SHREE YASODHAR NATHJI [18] SHREE ARNATHJI [18] SHREE SANVAR PRABHUJI
[19] SHREE KRUTARTH NATHJI [19] SHREE MALLI NATHJI [19] SHREE YASODHAR SWAMIJI
[20] SHREE JINESHWER NATHJI [20] SHREE MUNISUVRAT NATHJI [20] SHREE VIJAY NATHJI
[21] SHREE SUDDH MATIJI [21] SHREE NAMI NATHJI [21] SHREE MALLI NATHJI
[22] SHREE SHIVANKAR NATHJI [22] SHREE NEMI NATHJI [22] SHREE DEV PRABHUJI
[23] SHREE SPANDAN PRABH SWAMIJI [23] SHREE PARSHVA NATHJI [23] SHREE ANANT VIRYA PRABHUJI
[24] SHREE SAMPRATTI PRABHUJI [24] SHREE MAHAVIR SWAMIJI [24] SHREE BHADRANKAR PRABHUJI