આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ બીજ શુક્રવાર   Dt: 22-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે
Q-1 How many Ganadharas did Lord Mahavira have?
Ans. Eleven
Q-2 Name eleven Ganadharas of Mahavira?
Ans. 1. Indrabhuti Gautam
2. Agnibhuti
3. Vayubhuti
4. Vyaktswami
5. Sudharmaswami
6. Manditputra
7. Mauryaputra
8. AkampitJi
9. AchalbhrataJi
10. Metaryaswami
11. Prabhatswami
Q-3 Are there any living Tirthankaras in Jambudvip?
Ans. Yes
Q-4 How many living Tirthankaras are there in Jambudvip?
Ans. There are 4 living(viharman) tirthankaras in jambudwip,8 in dhatki khand and another 8 are in ardh pushkarawart dwip.