આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

This Section of website is about basic and advance course on Jainism Subject. This section will provide you information about the course content, exam, modules, fees and certification. Presently this section is under development.

 

www.jainuniversity.orgરજુ કરે છે......જૈન ધર્મની જનરલ પરીક્ષા...

 

જૈન ધર્મની આ પરીક્ષા, ફક્ત પોતાના  જ્ઞાનની વૃદ્ધિ, પુણ્યની સંવૃદ્ધિ, અને જીવનની શુદ્ધિ માટે રાખવામાં આવેલ છે.

 

જે નિશ્ચિત સમયમાં પસંદ કરેલ / ચોઈસેબલ જવાબ ઉપર ક્લિક કરી આપવાનો રહેશે.

 

અહી જૈન ધર્મની જનરલ પરીક્ષા માટે ક્લિકકરો.