આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ચૈત્ર સુદ ત્રીજ ગુરુવાર   Dt: 30-03-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…
Avashyak 2 Pratikaman Kriya Sadhna

» 2 Pratikaman Part 1
» 2 Pratikaman Part 2
» 2 Pratikaman Part 3
» 2 Pratikaman Part 4
» 2 Pratikaman Part 5