આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  અષાઢ સુદ છઠ ગુરુવાર   Dt: 29-06-2017અમાવસ્યા કિસ માસ ન મેં નહીં આતી, થકાવટ કિસ રાત મેં નહીં આતી, ઈસ સંસાર મેં કોઈ બતાઓ તો સહી, સમસ્યા કિસ રાહ મેં નહીં આતી…Sajjay 1 Download
Sajjay 2 Download
Sajjay 3 Download
Sajjay 4 Download
Sajjay 5 Download
Sajjay 6 Download
Sajjay 7 Download
Sajjay 8 Download
Sajjay 9 Download
Sajjay 10 Download
Sajjay 11 Download