આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ચૈત્ર સુદ ત્રીજ ગુરુવાર   Dt: 30-03-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…Sajjay 1 Download
Sajjay 2 Download
Sajjay 3 Download
Sajjay 4 Download
Sajjay 5 Download
Sajjay 6 Download
Sajjay 7 Download
Sajjay 8 Download
Sajjay 9 Download
Sajjay 10 Download
Sajjay 11 Download