આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ ચોથ સોમવાર   Dt: 23-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…Rome Rome
TUM DARSHAN BHOLE SONG
PRITALADI BANDHANI SONG
HA RE HU TO MOHIYO SONG
MERE NAYAN KI
SUMATI NATH GUN SONG
PADMA PRABHU PRANSE SONG
SAPTAM JIN VAR
SAPTAM JIN VAR
DEKHAN DE MUJHE
MAI KI NO NAHI
YE TO SHITAL JIN MERA
SHRI SHREYANS JIN
SWAMI TUMHE
Prabhu Mero Man
Hum Magan
Prabhu Taro Tag Na
Malli Swami Re
Vala Munisuvrat
Shree Naminath
Nirkhyo nemjin
Vama Nandan
Mahavir Swami Vinanti
Swasti Shree
Abola Shane Lidha