આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
  • મમરા અને ખડી સાકરનો ઉકાળો પીવાથી બળતરા મટે છે.
  • દ્રાક્ષ અને ખાડી સાકર ભેગી કરી સવારે ખાવાથી બળતરા મટે છે.
  • ધાણા અને સાકર પાણીમાં લેવાથી બળતરા મટે છે.
  • ધાણા અને જીરૂ એક એક ચમચી લઈ અધકચરૂં ખાંડી રાત્રે પાણીમાં પલાળી સવારે મસળી ગાળી તેમાં સાકર નાખી પીવાથી પેટની તથા હાથપગની બળતરા મટે છે.
  • ધાણાજીરૂનું ચુર્ણ ખાંડ સાથે લેવાથી એસીડીટીને લીધે જમ્યા બાદ છાતીમાં થતી બળતરા મટે છે.
  • તાજણીયાનો રસ સાકર નાખી પીવાથી હાથપગની બળતરા મટે છે.
  • એલચીને આમળાના ચુર્ણ સાથે લેવાથી શરીરની બળતરા પગના તળીયાની બળતરા મટે છે.
  • કોકમનું ઘી ગરમ કરીને ચોપડવાથી હાથ પગના તળીયાની બળતરા મટે છે.
  • એક ગ્લાસ પાણીમાં એક લીંબુનો રસ નાખી તેમાં થોડી સાકર મેળવી પીવાથી પીત્તનો દાહ મટે છે.