આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ભાદરવો સુદ ત્રીજ ગુરુવાર   Dt: 24-08-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
  • થોડા ગરમ પાણીમાં સોપારી નો ભૂકો દિવસમાં ત્રણ ચાર વાર લેવાથી કરમ મટે.
  • તુલસીના પાનનો રસ પીવાથી કરમ મટી જાય છે.
  • ફુદીનાનોરસ પીવાથી કરમ મટી જાય છે.
  • સુઠ અને વાવડીંગનું ચૂર્ણ મધમાં લેવાથી કરમ મટે છે.
  • સવારના પહોરમાં પાણીમાં અર્ધો તોલો મીઠું ઓગાળી પીવાથી કરમ મટે છે.(હ્ય્દયરોગ તથા હાઈ બી.પી.નાં દર્દીએ પ્રયોગ ન કરવો.)
  • ટમેટાના રસમાં હિંગનો વઘાર કરીને પીવાથી કરમ મટે છે.
  • કારેલીના પાનનો રસ સહેજ ગરમ કરી પાણી સાથે પીવાથી કરમ મટે છે.
  • અનાનસ અથવા સંતરા ખાવાથી કરમ મટે છે.
  • એક મુઠ્ઠી જેટલા ચણા રાત્રે પલાળી રાખી સવારે નરણે કોઠે આ ચણા ખાવાથી કરમ મટે છે.