આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

In the twenty-first tirthankara of Jain religion, Lord Shri Namithan was born in the Ichshvakavna of Mithila in Ashwini Nakshatra on the Ashtami date of Shravan Prabhakshak. His mother's name was Vipra Rani Devi and the father's name was King Vijay. The character of his body was golden whereas his mark was neelkamal.

His name was Bhakuti and Yakshini's name Gandhari Devi. According to Jain devotees, the total number of devotees of Lord Shri Namitha ji was 17, in which the auspicious lord was his first mathematician. His first Arya name was Anila. • मिथिला नयरी राजीयो , वप्रा सुत साचो ,
  विजयराज सुत छोडीने , अवर मत माचो... (१)

  नीलकमल लंछन भलुं , पत्रर धनुषनी देह ,
  नमि जिनवरनुं सोहतुं , गुणगण मणि गेह... (२)

  दश हजार वरस तणुं , पाळयुं प्रगट आय ,
  पद्मविजय कहे पुण्यथी , नमीअे ते जिनराय... (३)

 

 • Heaven before Birth : Pranatadevaloka
 • Father : Vijayaraja
 • Mother : Viprarani
 • Birthplace : Mathura
 • Complexion : Yellow or Emerald
 • Symbol : Blue water-lily or Asoka tree
 • Height : 15 Dhanusha
 • Age : 10,000 Common Years
 • Diksha Tree : Bakula
 • Yaksha : Bhrikuti
 • Yakshini : Gandhari
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Asho Sud 15
 • Janma : Ashadh Vad 8
 • Diksha : Jeth Vad 9
 • Keval Gyan : Magsar Sud 11
 • Moksha : Chaitra Vad 10


 • संसार बंधन बधा , तुज जापथी दूर थाय छे ,
  आतम तणा अवगुण सघळा , ध्यानथी दूर थाय छे ,
  मोहक बधी भ्रमणा विषयनी , भांगी भुक्को थाय छे ,
  आतम स्वरूपने पामवा , नमिनाथ स्तवना थाय छे....


 • Data


 • नमीये नमि नेह , पुण्य थाये ज्युं देह ,
  अध समुदय जेह , ते रहे नांही रेह ,
  लहे केवल तेह , सेवना कार्य अेह ,
  लहे शिवपुर गेह , कर्मनो आणी छेह...