આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

The birth of Lord Shri Mallinath ji in the nineteenth tirthankara of Jain religion, in the Ichshvakavnath of Mithila, Margashir Shukla Paksha Ekadashi was born in Ashwin Nakshatra. His mother's name was Mata Rakshita Devi and the father's name was Raja Kumbharaj. The character of his body was blue, while his mark was a vase. His name was named Dhanapriya Devi, the name of Kubera and Yakshini. According to Jain devotees, the total number of devotees of Lord Sri Mallinath ji was 28, in which the observer was their first mathematician. • मल्लिनाथ अोगणीसमा , जस मिथिला नयरी ,
  प्रभावती जस मावडी , टाले कर्म वयरी..... (१)

  तात श्री कुंभ नरेसरुं , धनुष पचवीशनी काय ,
  लंछन कलश मंगलकरूं , निर्मम निरमाय..... (२)

  वरस पंचावन सहसनुं अे , पाली उत्तम आय ,
  पद्मविजय कहे तेहने , नमतां शिवसुख थाय ..... (३)

 

 • Heaven before Birth : Jayantadevaloka
 • Father : Kumbharaja
 • Mother : Prabhavati
 • Birthplace : Mathura
 • Complexion : Blue
 • Symbol : Jar or Kalasa
 • Height : 25 Dhanusha
 • Age : 55,000 Common Years
 • Diksha Tree : Asoka
 • Yaksha : Kubera
 • Yakshini : Aparajita
 • Place of Nirvana : Samet Shikhar

 

 • Chyavan : Fagan Sud 4
 • Janma : Magsar Sud 11
 • Diksha : Magsar Sud 11
 • Keval Gyan : Magsar Sud 11
 • Moksha : Fagan Sud 12


 • आ वातने विखवदमां , भक्ति विशे कहेवाय छे ,
  सहेवाये ना अेवी स्थिति , हवे आपने समजाय छे ,
  मारी विनंती आटली , तुज ह्रदयमां जो धराय छे ,
  मोह मल्ल जीतनारा , प्रभु , मल्लि जिनेश्वर माय छे ...


 • कौन रमे कौन रमे कौन रमे रे ,
  मल्लिनाथजी विना चित्त कौन रमे रे ,

  माता प्रभावती राणी जायो , कुंभ नृपति सुत काम दमे ... (१)

  कामकुंभ जिम कामित पुरे , कुभ लंछन जिन नाम गमे ... (२)

  मिथिला नयरी जन्म प्रभुको , दर्शन देखत दुःख शमे ... (३)

  घेबर भोजन सरसां पिरस्यां , कुकस बाकस कौन जमे ... (४)

  नीलवरण प्रभु कान्ति के आगे , मरकत मणि छबि दूर भमे ... (५)

  न्यायसागर प्रभु जगनो पामी , हरिहर ब्रह्मा कोण नमे ... (६)


 • मल्लिजिन नमीये , पूरवलां पाप गमीअे ,
  इन्द्रिय गण दमीये , आन जिननी न कमीये ,
  भवमां नवि भमीये , सर्व परभाव वमीये ,
  निजगुणमांरमीये , कर्म मल सर्व दमीये....