આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…The eighth tirthankar of jainism Chandra Prabhu was the son of king Mahasen and queen Sulakshana. When the queen was bearing the child, she desired to swallow the nectar of the moon. Her wish was fulfilled and a son with a moon-like complexion was born to her. This is how he was named Chandra Prabhu.

After ruling his kingdom for a long time, he got initiation (diksha). Chandra Prabhu attained kaivalya after meditating for many months. For many years he served humanity. then he went to ‘sammed’ mountain in bihar, accompanied by one thousand monks. After meditating for one month, all of them got nirvana. today,

The temple of Chandra Prabhu at tijara in rajasthan is a famous center of pilgrimage for jains.Symbol of chandra prabhu is half moon. He brings smoothness and happiness to every living being. Large numbers of believers visit the tirth of tijara every week. • लक्ष्मणा माता जनमीयो , महसेन जस ताय ,
  उडुपति लंछन दीपतो , चन्द्रपुरीनो राय..... (1)

  दश लाख पूरव आउखुं , दोढसो धनुषनी देह ,
  सुर नरपति सेवा करे , धरता अति ससनेह .... (2)

  चन्द्रप्रभु जिन आठमा अे , उत्तमपद दातार ,
  पद्मविजय कहे प्रणमीये , मुज प्रभु पार उतार ... (3)

 

 • Heaven before Birth : Vijayanta
 • Father : Mahasenaraja
 • Mother : Lakshmana
 • Birthplace : Chandrapura, Samet Shikhar
 • Complexion : White
 • Symbol : Moon
 • Height : 150 Dhanusha
 • Age : 1,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Naga
 • Yaksha : Vijaya and Bhrikuti
 • Yakshini : Vijaya and Jvalamalini
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Fagan Vad 5
 • Janma : Magasar Vad 12
 • Diksha : Magasar Vad 13
 • Keval Gyan : Maha Vad 7
 • Moksha : Shravan Vad 7


 • मुखडुं अनुपम श्वेत वर्णे , आपनुं समरस धरे ,
  पूनम तणा चंदा करोडो , मुखकमल जोतां ठरे ,
  नीरखो प्रभु आ गरीब पर , क्षणवारमां कर्मो खरे ,
  चन्द्रप्रभ जिनवर हवे , द्रष्टि करो सेवक तरे ....


 • श्री चन्द्रप्रभ जिनराज राजे , वदन पूनम चंद रे ,
  भविक लोक चकोर निरखत , लहे परमानंद रे .... (1)

  महमदे महिमाअे जसभर , सरस जश अरविंद रे ,
  रणझणे कविजन भ्रमर रसिया , लहे सुक मकरंद रे ... (2)

  जस नामे दोलत अधिक दीपे , टळे दोहग दंद रे ,
  जस गुण कथा भव व्यथा भांजे , ध्यान शिवतरु कंद रे ... (3)

  विपुल हृदय विशाल भुज युग , चलीत चाल गयंद रे ,
  अतुल अतिशय महिम मंदर , प्रणत सुरनर वृंद रे ... (4)

  मैं हुं दास चाकर प्रभु तेरो , शिष्य तुज फरचंद रे ,
  जस विजय वाचक ईम विनवे , टळो मुज भव फंद रे .... (5)


 • सेवे सुरवर वृंदा , जास चरणारविंदा ,
  अट्ठम जिन चंदा , चंद वर्णे सोहन्दा ,
  महसेन नृप नंदा , कापता दुःख दंदा ,
  लंछन मिष चंद , पाय मानुं सेविन्दा ....