આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

The birth of Lord Shri Aranath ji, the eighteenth pilgrimage of Jainism, was done in the Revati Nakshatra of Margashirsha Krishna Pati Dashami in Ikshvakavn in Hastinapur. His mother's name was Mata Mita Devi Rani and father's name was Raja Sudarshan.

His name was Ar Kumar in his childhood. The character of his body was golden, whereas his mark was fish. His yaksha name was Yashindra and Yakshini's name was Dharani Devi. According to Jain religionists, the total number of his followers was 33, in which Kumbh Swamite was his first mathematician. Lord Shri Arnath Ji had attained Diksha on the date of Ekadashi of Margashirsha Shukla Paksha and after two days he got initiation from Kheer.

After making the rigorous tenure after three years of initiation, Kartik Shukla party, Dvadashi was received in Calcutta under the tree of mango in Hastinapur only after Lord Aranath ji. On the Dasami date of Margashirsha month, Lord Arnath Ji attained Nirvana on the summit peak with one thousand monks. • नागपुरे अर जिनवरूं , सुदर्शन नृप नंद ,
  देवी माता जनमीयो , भविजन सुखकंद ... (१)

  लंछन नंदावर्तनुं , काया धनुष त्रीश ,
  सहस चोराशी वरसनुं आयु जास जगीश ... (२)

  अरूज अजर अर जिनवरूं अे , पाम्या उत्तमठाण ,
  तस पद पद्म आलंबता , लहीये पद निर्वाण ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Sarvarthasiddha
 • Father : Sudarsana
 • Mother : Devirani
 • Birthplace : Gajapura
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Nandyavarta
 • Height : 30 Dhanusha
 • Age : 84,000 Common Years
 • Diksha Tree : Amba
 • Yaksha : Yaksheta
 • Yakshini : Dhana
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Fagan Sud 2
 • Janma : Magsar Sud 10
 • Diksha : Magsar Sud 11
 • Keval Gyan : Kartik Sud 12
 • Moksha : Magsar Sud 10


 • सेवक पणे स्वीकारवामां , आपने सुं जाय छे ,
  तळवळ थतां प्रभो जोई अमने , आपने शुं थाय छे ,
  आ रीत अमने ना गमे , अंतर बहुल विषाद छे ,
  उकेल आनो केम लेवो , ते अरप्रभुने साद छे ...


 • अरनाथ कुं सदा मोरी वंदना रे ,
  जगनाथ कुं सदा मोरी वंदना रे....

  जग उपकारी घन ज्यों वरसे , वाणी शीतल चंदना रे ... (१)

  रुपे रंभा राणी श्रीदेवी , भूप सुदर्शन नंदना रे ... (२)

  भाव भगति शुं अहनिश सेवे , दुरित हरे भव फंदना रे ... (३)

  छ खंड साधी द्विधा कीधी , दुर्जय शत्रु निकंदना रे ... (४)

  न्याय सागर प्रभु सेवा मेवा , मांगे परमानंदना रे ... (५)

  जगनाथ कुं सदा मोरी वंदना रे ...


 • अर जिनवर राया , जेहनी देवी माया ,
  सुदर्शन नृप ताया , जास सुवर्ण काया ,
  नंदावर्त पाया , देशना शुद्ध दाया ,
  समवसरण विरचाया , इन्द्र इन्द्राणी गाया ...