આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

PANCH KALYANAK of 24 TIRTHANKAR

NO ATIT ( PAST ) 24 TIRTHANKAR NO ( PRESENT ) 24 - VARTAMAN TIRTHANKAR NO 24 ANAGAT( FUTURE ) TIRTHNKAR
[1] SHREE KEVAL GYANI JI [1] SHREE RISHABH DEVJI [1] SHREE PADMANABH PRABHUJI
[2] SHREE NIRVANI JI [2] SHREE AJIT NATHJI [2] SHREE SURDEV NATHJI
[3] SHREE SAGAR SWAMIJI [3] SHREE SAMBHAV NATHJI [3] SHREE SUPARSHVA NATHJI
[4] SHREEMAHAYAS PRABHUJI [4] SHREE ABHINANDAN SWAMIJI [4] SHREE SWAYAMPRABH NATHJI
[5] SHREE VIMAL NATHJI [5] SHREE SUMTI NATHJI [5] SHREE SARVANUBHUTI SWAMIJI
[6] SHREE SARVANUBHUTIJI [6] SHREE PADMA PRABHU JI [6] SHREE DEVSHRUTI PRABHUJI
[7] SHREE SHREEDHAR NATHJI [7] SHREE SUPARSHVA NATHJI [7] SHREE UDAY NATHJI
[8] SHREE DATT PRABHUJI [8] SHREE CHANDRA PRABHUJI [8] SHREE PEDHAL SWAMIJI
[9] SHREE DAMODAR NATHJI [9] SHREE SUVIDHI NATHJI [9] SHREE POTTIL NATHJI
[10] SHREE SUTEJ BHAGWANJI [10] SHREE SHITAL NATHJI [10] SHREE SATKIRTI PRABHUJI
[11] SHREE SWAMI NATHJI [11] SHREE SHREYANSH NATHJI [11] SHREE SUVRAT NATHJI
[12] SHREE MUNISUVRAT NATHJI [12] SHREE VASUPUJYA NATHJI [12] SHREE AMAM NATHJI
[13] SHREE SUMTI NATHJI [13] SHREE VIMAL NATHJI [13] SHREE NISHKASHAY NATHJI
[14] SHREE SHIV GATIJI [14] SHREE ANANT NATHJI [14] SHREE NISHPULAK NATHJI
[15] SHREE ASTAG NATHJI [15] SHREE DHARAM NATHJI [15] SHREE NIRMAM SWAMIJI
[16] SHREE NAMISHWER BHAGVANJI [16] SHREE SHANTI NATHJI [16] SHREE CHITRAGUPT PRABHUJI
[17] SHREE ANIL PRABHUJI [17] SHREE KUNTHU NATHJI [17] SHREE SAMADHI PRABHUJI
[18] SHREE YASODHAR NATHJI [18] SHREE ARNATHJI [18] SHREE SANVAR PRABHUJI
[19] SHREE KRUTARTH NATHJI [19] SHREE MALLI NATHJI [19] SHREE YASODHAR SWAMIJI
[20] SHREE JINESHWER NATHJI [20] SHREE MUNISUVRAT NATHJI [20] SHREE VIJAY NATHJI
[21] SHREE SUDDH MATIJI [21] SHREE NAMI NATHJI [21] SHREE MALLI NATHJI
[22] SHREE SHIVANKAR NATHJI [22] SHREE NEMI NATHJI [22] SHREE DEV PRABHUJI
[23] SHREE SPANDAN PRABH SWAMIJI [23] SHREE PARSHVA NATHJI [23] SHREE ANANT VIRYA PRABHUJI
[24] SHREE SAMPRATTI PRABHUJI [24] SHREE MAHAVIR SWAMIJI [24] SHREE BHADRANKAR PRABHUJI


Information Kindly Provided by Mr. Mayur Shah
Mentor & Advisor : Commercial Affairs Emerald , Mining Company to Zambia ( Africa )