આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ભાદરવો વદ અમાસ બુધવાર   Dt: 20-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે

The Following are Parshvnath Tirth

56 Shree Ajhara Parshvanath Bhagwan 84 Shree Phalvridhi Parshvanath Bhagwan
57 Shree Dokadiya Parshvanath Bhagwan 85 Shree Vijay Chintamani Parshvanath Bhagwan
58 Shree Chorvad Parshvanath Bhagwan 86 Mandovara Parshvanath Bhagwan
59 Shree Navapallav Parshvanath Bhagwan 87 Shree Kareda Parshvanath Bhagwan
60 Shree Bareja Parshvanath Bhagwan 88 Shree Vahi Parshvanath Bhagwan
61 Shree Amrutjhara Parshvanath Bhagwan 89 Shree Samina Parshvanath Bhagwan
62 Shree Saptafand Parshvanath Bhagwan 90 Shree Chanda Parshvanath Bhagwan
63 Shree Bhabha Parshvanath Bhagwan 91 Shree Nageshvar Parshvanath Bhagwan
64 Shree Bhadreshvar Parshvanath Bhagwan 92 Shree Ravana Parshvanath Bhagwan
65 Shree Dhrutkallol Parshvanath Bhagwan 93 Shree Kalpdrum Parshvanath Bhagwan
66 Shree Bhayabhanjan Parshvanath Bhagwan 94 Shree Kukdeshvara Parshvanath Bhagwan
67 Shree Nakoda Parshvanath Bhagwan 95 Shree Kamit Puran Parshvanath Bhagwan
68 Shree Lodrava Parshvanath Bhagwan 96 Shree Avanti Parshvanath Bhagwan
69 Shree Sankatharan Parshvanath Bhagwan 97 Shree Alokik Parshvanath Bhagwan
70 Shree Kumkumrol Parshvanath Bhagwan 98 Shree Makshi Parshvanath Bhagwan
71 Shree Ashapuran Parshvanath Bhagwan 99 Shree Uvasaggaharam Parshvanath Bhagwan
72 Shree Jirayala Parshvanath Bhagwan 100 Shree Varanasi Parshvanath Bhagwan
73 Shree Sirodida Parshvanath Bhagwan 101 Shree Sametshikarji Parshvanath Bhagwan
74 Shree Hamirpura Parshvanath Bhagwan 102 Shree Antariksh Parshvanath Bhagwan
75 Shree Posali Parshvanath Bhagwan 103 Shree Kesariya Parshvanath Bhagwan
76. Shree Kachulika Parshvanath Bhagwan 104 Shree Jagvallabha Parshvanath Bhagwan
77 Shree Dada Parshvanath Bhagwan 105 Shree Giruaa Parshvanath Bhagwan
78 Shree Sesli Parshvanath Bhagwan 106 Shree Manovanchita Parshvanath Bhagwan
79 Shree Ranakpura Parshvanath Bhagwan 107 Shree Chintamani Parshvanath Bhagwan
80 Shree Sogthiya Parshvanath Bhagwan 108 Shree Godiji Parshvanath Bhagwan
81 Shree Varkana Parshvanath Bhagwan  
82 Shree Navlakha Parshvanath Bhagwan
83 Shree Svayanbhu Parshvanath Bhagwan Prev